page_banner
 • Store Drop-off Recyclable Pouches

  መደብር ተቆልቋይ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቦርሳዎች

  በዘላቂ ማሸጊያ ቅንጅት ® How2Recycle® ፕሮግራም ውስጥ ባለን አጋርነት ፣ ለመደብር መጣል ብዙ አማራጮች አሉን እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቦርሳዎች። የአሁኑ አማራጮቻችን የሚከተሉትን ጥቅማጥቅሞችን የሚያካትት የማይገታ እና አጥር የማይቆም ዚፔርድ ኪስ ያካትታሉ።

  • ለእርጥበት ባለብዙ ንብርብር መዋቅር በጣም ጥሩ እንቅፋት
  • ባህሪዎች 5 ሰርጥ የሚሰማ-ንክኪ መቆለፊያ ዚፕ
  • ለ How2Recycle® መደብር ተቆልቋይ መለያ ብቁ ነው